is toegevoegd aan uw favorieten.

Mannenmoed en vrouwenmin. Tooneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Mannenmoed en Vrouwenmin.

Seri nog wellustiger dan deeze fluimering der ziel. ——— Voor een donker voorgevoel gaf hy ons een wezenlyk beftaan, waarheid voor begoocheling, liefde voor vriendfchap. — Ja Hef»

de! kind, liefde! En nu zyn vloek.

Lesbia. Schriklyk, fchriklyk! Ach voorheen was hy zo niet! ■ Wat zal'er nu van de arme Lesbia worden?

(Zy drukt hem vast aan haar en boezem.) Broeder, op de gantfche wyde waereld is geen hoek meer, daar de verlaatene Lesbia rust kan Vinden. —— Slegts hier -— alleen in deeze ar* men is rust en zaligheid, (tusfchsnpoozing) Broeder, ik Iaat u niet gaan.

Segestus, (met een afgekeerd gezicht.) Gy Goden, die my zulke zwaare pligten oplegt, geef my dan ook de krachten om ze te verVullen! My drukt de last terneder, ik bezwyk in den ftryd.

S i o n a , (met ernfiige vaardigheid.) Dat zult gy niet, jongeling.

Segestus, (zich hertellende.) Wie zyt gy ?

S 1 o n a.

Zyn myne trekken u zo vreemd geworden? Toen u myne broeders geboeid in 't leger brag* ten. ....

Se-