is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

034 Methodeleer der

Die begrippen nu, waar op alleen', grono» ftellingen, of beginzels, kunnen gebouwd worden, moeten bij de voorwerplijke wetten der zedenlijkheid niet ftaan blijven, om dezen flegts te bewonderen, en, in betrekking tot de menschheid, hoog te achten: neen, dezelven moeten onderwerplijk practisch, en dus door elk mensch , op zig zelven, toegepast, en door ieder een' werkftellig gemaakt, worden. De gedaante, in welke de wet verfchijnt, blijft dan wel de hoogfte achting waardig, doch, egter, niet zoo bevallig, als of de gehoorzaamheid aan de wet tot het element behoorde, waar aan de mansch, natuurlijker wijze, gewoon is. In tegendeel, komt de wet dan voor, als den mensch noodzaakende, om zijn gewoon element, dikwijls niet zonder groote zelfsverlogening, te verlaten, en zig in een hooger element te begeven, waar in hij zig, met geftadige zorg voor te rug vallen, naauwlijks, met moeite, kan ftaande houden. — In één woord: de zedenlijke wet vordert gehoorzaamheid, uit pligt, niet uit, vooraf opgevatte, genegenheid, welke men, volftrektlijk, niet kan, noch moet, onderftellen.

Gaan wij, wijders, in eenige voorbeelden, na, of de voorftelling eener daad, als edel, en grootmoedig, meer onderwerplijkbewegende kracht van eene drijfveder bezitte,

dan