is toegevoegd aan je favorieten.

Naamregister der leeden, steeden, en regeeringe derzelve, uyt welke de vergaderinge van [...] de heeren Staten van Holland en West-Vriesland bestaat [...]. Voor den jare 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 102 )

De Regeering der Stad

PURMEREN DE.

Verandert op Mey 1781»

Mr. Laurens Peereboom.

^nraemeefieren.

Pieter Wynhout. ObiiU jacobus van der Voren, Junior. Simon Appel .j Dr. Anthony Jan Menger.

«^efiepenen. Mr. Cornelis van Neck. Jan Peert. Jacob Wormer, Albert Louwen. Petrus van Gent, Jacob Muller. Henricus vander Kolk. g>cïjepenen Cotnmiffanffen ban beg <0emeenc-3ïlanb£ MSibbeïen. Mr. Cornelis van Neck. jacob Wormer. Petrus van Gent. <Decommitteerbe iflaaö ban 3gaar <£bes k <0?oot .ïiBo0. be heeren Staten ban ^oïïanb/ ie. tot p#mn Mtn 17 81. Philippus Rynier Boon. <ön aï$ ban in be&eïfê nïaat3e/ Mr. Laurens Peereboom.