is toegevoegd aan uw favorieten.

Burger- en huismans almanach en leerzaam belang-boekje voor alle standen en kostwinnigen. Voor het jaar 1790. Tweede stukje

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tt

Over onze

INLANDSCHE BIEREN,

Benevens

,€mt opcetlftte en tcaamcpse <®nbect.cBt.ttu baa: oengaeben BURGfiit en HUISMAN, ijoe'fcöabeltjri en fcïjanbeïp fin en aïïe eecïn* ne ïfecfieeojetg tbang aïaemeen met be goedkoope WYNÊN öe^orjen tooien; — en WU

fit INLANDSCHE BlEREN De DegtC/ bC

tigfte/ en tebenj oneinbia Qe$anbet en fmaan* ïrjüer 5ön/ 3ul&e Waame WYNËN.

GOEDE BURGERS EN HUISLIEDEN!

Gy en alle braave eerlyke Herbergiers, die niet weeten, welk eene infaam Morfery thans met den VVyn in ons Land plaats heeft , Gy allen wordt op eene fchandelyke wyze van baatzuchtige Lieden bedroogen. ■ Dewyl Gy die Morfery niet genoeg kent, en omdat het eene foort van mode geworden is, gaat Gy, in plaats van GEZONDE KRAGTIGE BIEREN, nu ook al Wyn (of lieve* zoogenaamden Wyn) drinken , inzonderheid op de Kermisfen en Jaarmarkten > en meest alle die Wyn is een verdertlyke nietswaardig koeskoes van alles onder elkaêr. , die den naam van VVyn niet verdient, en die zulke heden denken, dat toch goed genoeg voor U is. —— Om U een afgrvzen van dien Hechten verdetflyken drank te doen krygen ,* heb ik dit Artikel voor U hier medegedeeld.

E 4