is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 450 )

Ook zijn wij onderrigt van zodanige aanmerkingen, op voormelde Concept Ordonnantie, welken aan hun, die tot het uitbrengen van dit belangrijk werk geroepen zijn,zijn medegedeeld, dewelken wij ons vleijën, dat tot verbetering van hetzelve, en alzo tot het invoeren van een billijke en geregelde belasting, zullen kunnen vcrftrekken.

Het is op deze confideratiën dat wij ulieden, onder verbetering, advifeeren, om in het Voorftel der Municipaliteiten der Steden Haarlem en Leyden, niet te treeden ; neen, maar aan dezelven te refcribeeren, zo als wij, volgends hier bij over te leggen ConceptAndwoord, de eer hebben ulieden voorteftellen.

Heil en Broederfchap!

Ter ordonnantie van het bovengemelde Committé,

j. c. engel, Secretaris,

Amfterdam, 25 Julij 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

En is, overëenkomftig hstzelve Rapport, en de redenen, daarbij aangevoerd, beflooten, in het gemelde Voorftel van de Municipaliteiten van Haarlem en Leyden, niet te treeden; neen, maar dezelven te refcribeeren, conform de Misfive, waarvan het Concept bij het voorzegde Rapport is overgelegd, en welke door de Vergadering wordt geiipprobeerd.

Is geleezen Rapport, hierna geïnfereerd, van het Committé van Algemeen Welzijn, als bij Befluit van den 5den Julij 1. 1., om deze Vergadering te dienen van bericht, confideratiën en advies, in handen gefteld zijnde, de Requeste, door de Commisfarisfen van hét geweezen Koek-, Befchuit- en Pastijbakkers Gilde binnen deze Stad, aan de eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam geprefenteerd; verzoekende gelibereerd te worden, van de betaling der twee laatfte termijnen, in de jongst gedecreteerde Geldhefling van

vier