is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 » )

per Transport ƒ 896:—:—• en waarvoor destijds Obligatiën, ten lasten het voormaalig Gewest Holland, zijn aangekogt, eene gelijke Som van die Schuldbrieven, als kunnende in dit geval, de daaling van dat Effect, voor geene andere rekening komen, dan die vaa het Locaal . . . * 15873:10:—

te famen in Obligatiën als boven ƒ16768:10:—

Tot afdoening der Schulden , boven vermeld, zal noodigzijn, de aldaar berustende; . ■

ƒ13500:—:— in Recepisfen op Maandgelden ; en bovendien: circa ƒ48000: — :— in Obligatiën, ten lasten het

voormaalig Gewest Holland. Waardoor dan het Saldo aan het Nederduitsch Gereformeerde Kerkgenootfchap, in zijn geheel , als een privé en wettig Eigendom, volgends het beredeneerde in het Verflag hier boven, toebehoorende, bedraagen zal, in Obligatiën, ten laste het voormaalig Gewest Holland, ongeveer ƒ 154000: — : —

De NOORDER KERK, getaxeerd op ƒ30000:—:—

De 3 Wooningen, daar annex, waarvan het eene thands Verhuurd is voor ƒ175:—:— 's Jaars, de beide anderen, thands door Kerkendienaars , gratis bewoond, zijn circa van gelijke bouwing, en zouden dus hetzelfde kunnen opbrengen. Hetwelk dan gezamentlijk zijn zoude . . . f525:—'~

Die Huizen hebben allen communicatie met de Kerk,

Lands lasten zijn 'er, voor als' nog, niet op, dat van den

Transporteeren f^-,—-.— ƒ aooco:—:—

ter