Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C mi )

„ tierenheid zelf in zijne weigerigen „ doordraait.

POCOCURANTE.

Veele Prinfen volgen anders dien grondregel vrij wel. Zij laaten niemand ongetroost uit hunne tegenwoordigheid vertrekken, doch in hunne tegenwoordigheid verfchijnen zelden anders dan vleiers en veragtlijke kruipers.

AAPJE.

Hij bezorgde het Volk de openbaare vermaaklijkheeden, van fchouwfpelen , enz. welken het niet ontbeeren kon. „ Dan hij verdiende en verwierf bovenal „ de tedere Liefde der Burgers, door „ ruime gaven en liefderijke oiaderfteu,, ningen, na eene fchriklijke uitbarfting „ van den Berg Vefuvius, en een zeer „ vernielenden brand te Romen.

PANJAGELLO.

Schouwburgen bouwt men nog, maar het andere vergeet men vrij dikwils, of men doet uitdeelingen van gaven en gelden tot geheel andere oogmerken, — tot omkoopingen van muiterij.

AAPJE.

„ Titus, het Opperpriesterfchap aan„ vaardende, verklaarde bij die geleefd » gen-

Sluiten