is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven betreffende de beoefening der godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 226 )

en keert tot dezelve voedend en gezond te rug. Edn Christen , die van eenen opgeftaanen Christus gelooft en daar is , waar Hy is , zittende aan de regtehand van God , heerfchende in kracht en onfchuld; heeft aan zyne daadzaak meer , dan een ander aan wysgeerige twyfelingen over de onfterfelykheid van de Ziel. Een Christen , die aan Christus dadelyk gelooft , dat is , de daad. zaak van deszelven leven door zyn leven ftil en werkzaam uitdrukt, heeft aan dit dadelyk geloof meer, dan de grootfte Theoretikus , die algemeene zedekunde met letters opfiert. En zoo vervolgends. Het is my doorgaands aandoenlyk, wanneer eene Christen-gemeente met het hart en overtuiging Opftandings- Geboorte- Pasfieliederen als daadzaaken en befluiten over daadzaaken zingt; in haare grootfte eenvoudigheid is eene kracht, die meenig nieuw kunstwerk van eene gerymde of ongerymde redeneering noch navolgen, noch vergoeden kan. Ook hier geld het: „ Water doet niet uit, maar het Woord van God en het Geloof" om het welk zich de beste redenceringen der menfchen alleen als kransfen om den ftam vlechten. Ik ben overtuigd , dat de oude Gezangen der Christen Kerk, de Gezangen van Prudentius en zoo menige Liederen der Latynfche en oude Moravifche Gemeente, en het geen zederd de tyden der hervorming haar in haren geest volgde, dat deeze eenvoudige, gefchiedkyndige Geloofsgezangen by het grootfte, nuttig-

fte