Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( p )

Gy Hattums, en Gy Elburgs Volks!

Het moordend.ftaal, der Beulen Dolk! Heeft Neerlands Dwingland zyne flaaven

Geleend, — wat meer is! met bevel — -

Den Prybeids minnaar als Rebel Te dooden, — om zyn dorst te laaven. (g).

*

Gy Hattum zyt in puin verkeerd

Op dat uw Burgerry begeerd', Regenten,— door het Volk verkooren:

De Prins had Dinkgreev1 aangefteld;

Maar naauw'lyks was deez' maar vermeld; Of 't Volk riep dat 's niet naar behooren.

*

Gy wild' geen Card'' du Corps, — O Neen!

Geen Princenflaav die Een, voor Een — De Burgers wil den huid afftroopen . . .

Die door het Militair geweld,

In 't Stads bewind werd aangefteld, Die 't Land den Vyand wil verkoopen.

*

Zo fpraakt Gy braave Burgerfchaar!

En thans, helaas! is 't tydftip daar — Dat Dinkgreev' — die Gy Burg'ren, weerde,

Uw Burgemeefter is gemaakt.

Dus, heeft den Prins! zyn pligt verzaakt Die Hy! voor God! en 't Volk! bezweerde. *

B Gy

keven , dat hunne bloedbeveelen door braave burgers nullen aangenomen en geëerbiedigd werden, — want die zich de poelen der Ëerc hebben onwaardig gemaakt langer te mooge bezitten, werden als pesten des menfchdoms befchouwd. — Zy werden geezeU voor den burger of werktuigen des Satans geheeten. ■ ,Hen fchoon contrast volgd hier op , namelyk dene)

Lof en Fere ! zy der vergetelheid onttrokken voor de braave Celderfche minderheid van het Staaten Coilegie die cordaat te Itns *IU inconftuuüontek >advyzen, Proj>o{itieiï en Conclusfien

Sluiten