Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GELIJKHEID» BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, tot Prolongatie van den Termijn, bij de Publicatie van 29. December L l. gefield., tegen den Invoer van rundvee. Gelirrefteerdden zy.Maart 1797. liet derde Jaar der Bataaffchö Vrijheid.

Het provintiaal bestuur van holland, allen hunne Medeburgeren, welke deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doet te wee* ten:

Dat wij met zeer veel aandoening zijn onderricht, dat de befmetlijke ziekte onder het Rundvee, welke zich in het laatst van den afgeloopen jaare 1796. ia eenige Diftri&en van Gelderland en omftreeks de Stad Grave heeft geopenbaard, of fchoon dezelve zich niet zeer fterk veripreidt, echter nog blijft voortduuren.

Dat wij, om zoo veel in ons was te voorzien, dat dezelve befmetting niet tot binnen de grenzen van dit Gewest zoude overflaan, op den 29. December 1796. hebben geëmaneerd eene Publicatie, waar bij wij, met concurrentie der Nationaale Vergadering , reprefentee-

rend»

Sluiten