is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN li ET OOSTEN, -33

zeer duidelijk, wijl men de buil uitgeflagen beeft, en alleenlijk de andere ter gedagtenis overgelaten. Ik heb ook de gruote metaalen ftukken op het kasteel St. Angelo gezien, welken de koningin, ongetwijfeld om zig te vermaken , en om te zien, of de kogels zo verre en zo regtuit zouden dragen, ook of zij wél kon mikken, op deze wijze beproefd heeft. Van den graave ihelke , raadsheer van Rome, fprcekt hier elk met lof; hij word zeer betreurd, en in de ganfche had, door aanzienlijken en gtringen, grooten en kleinen, zo algemeen geroemd, dat ik niet weet, iet dergelijks gehoord tc hebben; allen fpréken zij van hem met de traanen, in de oogen, en bcwéneu zijn verlies. Zijn graf is in de kapél der heilige brigitta. Zijne lévensbefchrijving is onlangs hier tc Rome in liet Italiaansch uitgekomen; men zwaait hem daarin zijnen wélverdienden lof toe; doch men kan wel zien, dat de fchrijver geen groote geest is. In zulk een aanzien is hier de Zweedfche naam. Doch ik had geen overlédenen tot voorbeelden behoeven bij te brengen: met meer vermaak kan ik lévenden aanhalen. Dc Italiaanen zijn in de laatfte jaaren overtuigd, dat in het koude noorden andere dan koude en tot fraaije kunitcn , als beeldhouwen, fchildcren, de bouwkunst, c. z. v. bevroren vernuften gevonden worden. Zij verbeeldden zig eertijds, dat alleen warme landen een llcrk dichtvermogen voordbragten; maar onze reizende,.Zweedfche kundenaars hebben hun anders geleerd. .-Ik wil zulken niet noemen, die reeds voorlang van'hier vertrokken zijn;, want dc hier tégenwöordigc sergel vercisclit.-meer plaats, dan dit papier nog geeft. Gij kent reeds zijne verdienden. In Zweeden heb ik veel van hem gehoord, maar de eer niet gehad, I1 5