Het recht der Nederduitsche gereformeerde gemeente op derzelver kerken [...] en alle de stukken daar over tusschen de municipaliteit, de kerkeraad, en commissie derzelve, te Breda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar