is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 237

dé eertle, die savönarola voor eenen Bedrieger verklaarde, die zich bij gelegenheid der verwarringen te Florence, tot eenen herfteller der vrijheid had op- k geworpen, en die daar toe niet alleen den Gods- j* dienst misbruikt, maar ook wreede middelen in het werk gefield zal hebben, om oppermagtig Heer van dezen Staat te worden (*). Doch eenigen tijd daarna erkende buddeus zelve het zwakke van deze Verhandeling, en fchreef er zelve eene wederlegging van (f); en erkent de eerlijkheid en opregtheid van savonarela , zonder echter te ontkennen , dat hij de palen van zijn Ambt te ver te buiten gegaan was, door zoo veel deel te nemen in zaken van het burgerlijk befluur. Onlangs heeft de kundige Levensbefchrijver van Paus leo X (§), savoranola vrij ftreng beoordeeld als eenen waren Dweeper, hem zelfs befchuldigende, dat hij en zijne Aanhangeren door geweld en bloedvergieten tot Mand hadden willen brengen, hetgeen zij,op eene goddelooze wijze, het Rijk van christus noemden. Ondertusfchen blijkt het niet, dat savönarola immer eenigen geweldigen flap heeft aangeraden of goedgekeurd; en

hoe

(*) Exercit. Hifl. Polit. de Aftib. tyrann. Hier. Savonarolae in Parerg. Hift.Theol.p. 277.

(t) Retractatio Disfertationis de Art. pol. eet. ibid. p. 321-398.

(§) w. roscoe Géfck. van het Leven en de Regering van Paus leo x. I. Deel, Bladz. 228. in het jaar 1808 in eene Nederd. vertaling uitgegeven bij den Uitgever dezes fr. bohn.

V

boek VIII

oofdft. lC. G. ar 1073. >t ISI7.