is toegevoegd aan uw favorieten.

De post van den Helicon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C li )

Er gij bedwelmende eenzaamheid!

Weerhoud mijn toeleg met! ... Ik dool, o nacht! hier niet aüeen.

Ligt waart op deeüen grond. Door doodshoofd, been, en bekkeneel,

Een Englenheir in 't rond.,..

Wees zo goed en vergelijkt hier lezer! — ik heb cc niets meer b j te voegen. —

Het ons toegezondene om in 't 7de N#. te plaatfen: hebben wij de eer onzen lezer in dit 9de aan te oicden.

RECITATIEF.

ds Minnenijd in Wanhoop.

Mijn God! wat tergend vuur kruipt door raijn aadren!

War Hei brand in mijn kookend bloed ! Spreek, Hemel! moet ik naadren — moet ik naaJrea?

Het wraakvuur kittelt mijn gemoed.

Sureek, Hemel! moet ik naadren?

•ntvlam —- ontvlam mijn hart niet meer t

Moet ik him — volgen?

De ontrouwe ik volgen?

En ftan hen beiden woedend neer? Het blikfemt in mijn oog... zij vlijt zich bij hem neer...

Ik — za! — hen — volgen!

DenHeerenLetteroeffenaars. den Recenfent, het Genootfchap Labo* alit artes, den Bibli... (welk een vergisüng! ik had er de Bibliotheek- en Boekzaalfchrijvers fchier bij genoemd) word dit Stukje ter beoordeeling aangeboden. a

Mijn lezers zijn gewaarfchouwd, dat ik alle de over te zendene Stukjes aan deeze Heeren opdraag. Het gevoelen van den Helicon over dezelven kan ik niet wel weeten. Om dat alle Dichtltukken in Couranten, Nieuwsvertelders , Posten en andere diergelijke Werken , tot derzelver verfraaijing dienende , zonder onderfcheid van rang of quahteit voor contrabande op den Zangberg gerekent worden.

Brief