is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-verhaal van John Moore [...] geduurende zijn verblijf in Frankrijk [...] van augustus tot [...] december 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

tuigingen van achting, eerbied en liefde, welke zij van kindsbeen af gewoon waaren te hooren!

Alle deeze uitwendige blijken van eerbied waren buiten twijffel vergezeld, met de fteikfte verzekeringen, dat zij voortfproten uit inwendige gevoelens van achting gaande gemaakt door perfooneele deugden, buiten aanmerking van het goede dat men van de hoogfte magt verwagt, en gezuiverd van alle zelfzoekende bedenkingen.

Het Kanon van St. Antoine en Sabels der Marfeillaanen, wischten 's Konings deugden uit op den roden Augustus, en elke dag zederd zijne gevangenneeeming in den Tempel fchijnt een nieuw artikel gevoegd te hebben bij de lijst der ondeugden welke hem thans worde te laste gelegd, en waar van men nimmer te voren iets gehoord heeft. Nooit

ontdek ik in de Conventie , of elders, iemand die zig uitflooft om zig eenen naam te maaken door heftige geestigheden tegen den G g 3 Ko-