Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPD RACHT

DER

NAGELATEN DICHTWERKEN

van jongvrouwe

JULIANA CORNEUA BARONESSE DE LANNOT, Aan Hare

KONINGLYKE HOOGHEID,

Mevrouwe

DE PRWSESSE VAN ORANJE EN NASSAUWt GEBOREN KROONPRINSESSE VAN PRUISSEN.

Sluiten