Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEESPRAAK,

OVER DE

AANSPRAAK

DER ZEVEN R. C.

FAiSTOOE'S

te HAARLEMj

Aan hunne.respediive GEMEENTEN,1 den 3 Maart 1799 , «opens hun eigendunkeiyk gehouden gedrag, ter afdoening van de zaak der voormaals

PUBLIEKE KERKEN;

•door.

SIM© en

Te Haarlem , by da Erve van den Berg; van fValri & Cemp. en de Graaf. Leyden, Cesier, Ameftldam, van der Burgh & Zton; Wynands; van Tetroode; Grceven; Remyn; 1\ Crajenfcbêt; IFêege; van Suu' ren; Schalenkamp, enz. Utrecht, Banning. Den Maag, Leeuwenflein. Rotterdam , van Santen. Alk-, «naar, Hoogland Bkrlaag, en alom.

De Prys is 4 Stuivers,

Sluiten