is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGELEN VAN OPVOEDING.

223

zotte vertellingjens, zeer fchadelijk voor de ooren der jeugd zijn, en het ontwikkelend verftand een zeer nadelige wending geven, ja zelfs de kinderen veel opmerkzamer maken op zakeu, die men door dit zo onnozel, kinderagtig, als nadelig middel tragtte te verbergen. Men wil dat het fchadelijk voor de jeugd zoude zijn, hen naar waarheid het geboren worden der kinderen uit 's moeders lighaam te verklaren; ten minften hen te zeggen , dat de kinderen uit het lighaam der moeders vóórikomeH'} daarom laat men die, ik weet niet waar, over eenig water, aan hamen greeijen, de moeder met een fchuit datrhenen varen, die afplukken, en wat al meer elendige en laf uitgedagte logenen verzind men al niet, die zelfs te grof verzonnen

zijn, voor het kinderlijk oordeel zelve. Dit

maakt hen dan opmerkzamer; weldra vermoeden zij, dat 'er iets agterfchuilt, en hun onderzoeklust wordt daardoor, juist tegen de mening der bejaarden, te meer aangevuurd; daar het den mensch van jongs ' af eigen is, zich met het onderzoek

naar duisterheden bezig te houden. Hoe

fpoedig ondertusfehen zouden de kinderen niet bevredigd, en naar waarheid onderricht kunnen worden , met het eenvouwdig verklaren, dat de kinderen in het lighaam der moeder gevormd worden, en daaruit ten voorfchijn komen. Daar zij daaglijks dit verfchijnzel in katten, honden, en andere huisdieren, zonder 'er eenige voor de zeden nadelige vragen over te doen, kunnen opmerken. Het verftand dus met eenvouwdige waarheden S 4 ver-