is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaamenstel der delfstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m- 5 r g- e l • a a r d e n, 153

b.) Gryze KrytmergeJ. I. klAssi*.

Worden beide by Kinekulle in West-%, ;joofd,Gotfiland gevonden. stuk.

* 2.

OO M e r g e l - A A R d e . ///ff r«jv ff7i Z"(t«4' 1V*

. . . . . Zimimer.

*r, op het gevoel zomtyds poederagr gC]_ '

tig: in Water bezviaarlyk te weeken, niet taay noch fmeerig. (g) Mar ga ^arenofa ,particulis arenofis mixta,, aridaiaëre deliqitefcens ,pinguefaciens. C?) Lat. Marga arenacea. Franfch. Marne fabloneufe. Hoogd. Qaïïb CD?Cf0Cf-

Deze Mergel is met Zand gemengd, droog, valt in de Lugt uit uit elkander 3 en maakt de

Tuin-

Men vind dezelve in het Eiland Cbio,]

8 o d d a e rt.

(g) Ik heb de omfchryving van deze zoort in deze vertaaling, liever uit haare hoedau'gheden dan uit haare eigenfchappen opgemaikt, wyl dejzélve ten eerden onder het oog vallen, en haar dus door eene behandeling van de andere onderfcheiden.

boddaert,

(è) Volgens den Heer wauerius, is deze ds Marga Asbera van plinius en agricgla.

boddaert.

Ii5