Nieuwe spectatoriaale schouwburg, (aanhangzel op het vyfde deel,) bevattende vyf oirsprongkelyke tooneelstukjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar