is toegevoegd aan uw favorieten.

Saamenspraaken over de Hebreeuwsche poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•ver de HEBREEUWSCHE POEZY. 13* genfprekingen by malkander plaatfen om het onderfcheid op te merken.

ISAAKS ZEGEN over ESAU. (§)

Ook uwe wooning zal in het fap der aarde zyn! Van den Hemel boven ook bedauwd. Van uw zwaard zult gy leeven, en uwen broeder dienstbaar zyn. Dog de tyd van uwe heerfchappy zal komen, Bfi dat gy verbreekt zyn jok.

ISAAKS VOORZEGGING over JACOB. (e)

„ Kom hier, en kus my, myn Zoon!" Hy kwam en kuste hem. Toen rook hy den reuk van zyne kleederen, en zegende hem, en fprak; „ Zie myns Zoons reuk is als de reuk des velds, dat God gezegend heeft. God geve u van den dauw des Hemels, en van der Aarde fap,en van Koorn en Most, veel. Dat u de Volkeren dienen!

Wees

(7) Gen. XXVII. 39- env. (O Gen. XXVII. 16. env.