is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4 DeVaandeig.

De Vaandrig.

Gy hebt den Overfte gezegd, een Bloedverwant in Zweden.

Dë Doctor.

Ik heb gezegd een Bloedverwant in Zweden, of Lapland,.om zyne vraagen te ontwyken.

De Vaandrig.

En de myne misfehien ook?

De Doctor, (/?//;)

„ Ik durf hem de waarheid yolflrekt niet ontdek. „ ken." Wat vraagt gy, Mynheer?

De Vaandrig.

Ik vraag, of gy de vyftig Dukaaten voormy betaald hebt?

De Doctor.

Dat kan ik niet ontkennen.

De Vaandrig.

Dan heb ik ook door u die honderd Louis d'or bekomen.

De Doctor.

Honderd Louis d'or? Daar weet ik niets van.

De Vaandrig.

Onmogelyk! Twee zulke menfchen! —

En dat ter zelfder tyd! - >. - Onmogelyk.

De