Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. UI

ring van den Schepenftoel van den

i2Mey 1422 . • • 40 41

Extract uit de Reformatie van Keizer Carel, dat in plaats van zeven negen Schepenen zyn zoude van den Jaare 1525 . 42 - 43

Oftroy van Hun Hoog Mog. op de Magiftraats hertelling van den 12 Maart 1660 . . • 44 " 49

Reglement tot betere Adminiftratie '% van de Juftitie van den 31 Maart

1662 . • • • 50-55

Nader Reglement als voor, van den

1 Maart 1664 . • • 56-64

Nog nader Reglement als voor, van

den 24 September 1667 . 65-69

Nadere Poin&en tot redres van de Politie, Juftitie en Finantie van den 29 April 1673 . » 7° ~ 86

Sluiten