Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ver ce Grieken. 243 § IV.

OVER HET prophetische BoEK der

Atheniensers.

Het is in veele opzichten te verwonderen '„ dat alle befchaafde Volken, wdke van tijd tot tijd op dezen rampzaligen Planeet beftaan hebben, Geheimzinnige Boeken hebben gehad , welke als de bron zijn aan te merken van de droevigfte dwaalingen en de grootfte rampen, waarmede het menfchdom is geplaagd geweest: want hierin vindt men het eerfte zaad en den eerlten wortel van onverdraagfaambx-id, Theologifchen haat, Religie» oorlogen, en van die ijslijke verwoestingen, welke de Athenienfers moesten bezuureh van Wegen de Mysteriën van Ceres , welker priesters twee vreemdelingen op eene wreede wijze vermoord hadden , omdat zij niet ingewijd waren: ter oirzaake hiervan deéden de Macedoniers, welke op zich namen het bloed van die flagtoffers te wrecken, eenen inval in Attica , en verwoesteden dat land te vuur en te zwaard zo deerlijk, dat mén 5a Griekenland geen geheugen had van een Q 3 ver-

Sluiten