Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste én Tweede

DEDUCTIE

voor

Mr. COERT LAMBERTUS van BEIJMA 3 EDU. ARD MARIVS Van BEJJMA en JOHANNES LAMBERTUS HUBER3 Deducenten.

óp èndé tegens

Mr. JOHANNES CASPARUS BERGSMA en COVERT DEKETH^ Deduceerden.

Aan de JËd Mog. Heeren, gecommitteerd tot het afdoen der gefchüïeii in de vakante Grietenij van ïïanequeradeel overgegeven dc 21 Oétober 1785.

? È F R A AT Ê K E R, Bij D1N0NIJSÏUS ROM AR. Boekverkoper. 17S5,

Sluiten