is toegevoegd aan je favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rede beween, kunn. worden? enz. §. 28. 24 r

den bezcmftok cn eene vaart door dc lugt te getuigen;dan fpringen zy van blycfehap op, over het bondig bewys van hun nieuw Wonder, en roepen: magna est veritas £ƒ prcevalebit! „ (groot is de waarheid, en zy zal de overhand hebben!) Ter overtuiginge hiervan zal ik eenige voorbeelden by brengen, door Prof. Koster (11) ten toon gefteld. Hy geeft van een Vremden , uk een' brief, aan hem uit B. in het jaar 1772. gefchrecven, het volgende bericht". Toen ik te P. nog woonde, hoorde ik van een vreeslyke verfchyning, welke omtrent 6 of 8 mylen van my in het huis van een Frotejtantsch Lecraar te Sr. zou voorgevallen zyn. — — Toen het getier in 't huis begon , was de Predikant , van wien ik dit bericht hebbe, nog op dc Hoogefchoolen. Zyn Vader , mede een Predikant, en zyne Moeder lecefden nog. Een jonger broeder van hem, 12 jaaren oud, was

in

(n) »» hi der Verbinding des Teufels mit „ den Gefpenftern , nebst Anecdoten von Er„ fcheinungen derfelben. Gedruckt in Deutsch„ land 1777. pag. 85- &c."

II. Stuk. L