is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederduitsch taalkundig woordenboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T p,

75

pelferaad , tempeltinne, tempelvoogd, tempelwaeht, enz.

Tempel, hoogd. ook tem:cl, fr., eng. tempte, ital. tem.ip, fp. tempte, lat. templum. In hetgr.is«jue»os een afgezonderd oord.

TEMPELIER, z. n., m., tempeliers , of v«« <fefl tempelier ; meerv. tempelieren. Anrieis tempelheer , hoogd. tempelherr, fr. templier , middeleeuw, lat. templarius. Een priester, tempelwachter: ^oor o«se tempeliers aan 't Roomfche kruis gehecht. Moon. Een lid van eene ridderorde, welke haren naam van den Jeruzalemfchen tempel bekwam, wijd en zijd eene menigte van vaste goederen bezat, en van derzelver inkomsten zoo weelderig leefde, dat zij daardoor aanleiding gaf tot de fpreekwijze van drinken als een Tempelier, veel drinken.

TEMPER, z. n., m., des tempers, of van den temper; zonder meerv. Evenveel als tempering. Eigenlijk, de daad van temperen. Voorts, getemperdheid, gefteldheid, zamenftel : de temper der lucht is zeer gematigd. Naer den angelijken temper der harsfenen^ Vond. Zamenftell!: vantemper, Hechte temper: mits de wantemper der lucht. Hooft , die dit woord, even als meer andere mannelijke woorden, vrouwelijk maakt. Van temperen.

TEMPERAMENT, z. n. , o., des temperaments, of van het temperament; meerv. temperamenten. Eigenlijk, evenveel, als tempering, en 1e per: hij is van een vurig temperament. Voorts die bijzondere gefteldheid der mehfcheljke vochten , uit hoofde van welke men de menfehen in zwartgallige , gallige , bloedrijke en llijmerige onderfcheidt : hij heeft een bloed ijk temperament. Zijn /lijmerig temperament maakt hem zeer ongevoelig en levenh os. Dit bastaardwoord luidt in het hoogd. en fr. o< V temperament, en is van het lat. tempé'amentum ontleend.

TEMPEREN, bedr. w., gelijkvl. Ik temperde, heb getemperd. Vermengen, en door vermenging matigen : zij tempert den edik met water. Getemperde wijn, getemperd jlaal. Van hier tem1 cr, tempering. Zamenftell. : temperoven, enz.

Temperen, hoogd. tempern% fr. tempcrer, komt van het lat. tempera: e.

TEM--