is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over den KINKHOEST. 433

ze alle gemeenfchap mijden met znlke Lijders, of zodanige plaatzen, waar deze Ziekte heerscht. 4. De Kinkhoest, even eens als de Kinderpokken , Maazelen , enz. en andere Ziektens, van welker befmetting men overtuigd is, laat die genen ,l welken daar door eenmaal zijn aangedaan, geduurende bun overigen leeftijd vrij. • De voorftanders van

het tegenovergestelde gevoelen tragten het zelve te ftaaven door de volgende bewijzen. 1. Dat deze Ziekte den Ouden is onbekend geweest, befluit men met geene zekerheid, en ftrijdt tegen de waarneemingen zelve,- ja het tegendeel fchijnt te blijken uit de plaats van Hippocrates, Aphor. SeEt. VI. §. 46. En> zoo men al toeftemt, dat de Ouden deze Ziekte niet gekend hebben , kan men zulks met het zelfde regt zoo wel aan de zwakheid van het hedendaagsch geflacht, als aan de befmetting toefchrijven: vergelijk boven allen Stoll , Mellin c. en den zoogenoemden naamhozen Schrijver, l. c. 2. De waarneemingen van Hoffman, Sijdenham, Huxham en anderen, bewijzen, dat deze hoest voornamentlijk dan algemeen befmettelijk heerscht , wanneer eene warme luchtsgefteldheid, door een vogtige en koude vervangen wordt, terwijl Etmuller,"/. c. en anderen ze doorVI. Deel. „ Eê gaands