is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vereenigd Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42s bergen op zoom verlooren.

hessen - philipsthall , die de belegering , agt weeken lang, dapper doorftondt, ten koste van tienduizend man der bezetting, en van twintigduizend Franfchen. Eindelyk raakten de laatften , onverwagt , op eenen morgen , waar men het niet vermoedde, binnen. Moord en plondering volgden daarop. De verdaagenheid wegens dat verlies door het heele Vaderland, het geen zeer geyverd hadt om die vesting te behouden , was onbedenkelyk groot.

V. Welke gevolgen vernam men daarop?

A. Toen werdt men nog afkeeriger van een verdrag van Onzydigheid , en men zogt zich met meer ernst te verweeren. Zo verre bragt het een verbond met 'Rusland, dat men zevenëndertigduizend man hulpbenden van het«

zelve kon verwagten. Tegen de geree-

zen' onlusten in fommige Steden njam Holland vierduizend Waardgelders aan; en maande ook de Ingezetenen tot het geeven eener vrywillige Gift, om het Vaderland te redden, naamelyk ,. die tweeduizend guldens en meer bezat zou twee ten honderd; wie maar duizend hadt één , en die minder eigendom hadden zouden zo veel geeven als zy goedvonden. Elk mogt den overdag maaken ; maar onder den eed geeven, doch de Mennoniten op hun woorrL Dat gefchiedde met eene ongemeene bereidwilligheid ; doch de fomme der opgebragte penningen heeft men dus lang zeer geheim