is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 430 )

ïen, zo worden alle ongequalificeerde tot de Jacht het zy Huisluiden, derzelver Bedienden of andere' hy zy, wie hy zy, wel expresfelyk verboden ooit of ooit diergelyk zoort van Honden met zig in het Veld te neemen , het zy onder het Ploegen , Zaayen Maayen, of by andere weege, (ten zy gebonden aan een touw) maar zullen alle Eigenaars en houders van diergelyke Honden, het zy groot of klein, verpligt zyn, dezelve op hunne Homlegers, ofte in hunne Huizen en buiten het Veld te houden, by poene van drie Caroli-guldens, en daar en boven een boete van tien Caroli-guldens voor elke Haas, of ander ftuk Wild , 't welk bovengenoemde zoort van Honden mogten gevangen of befchadigt hebben, boven ver beurte van de Hond, die defacto zal worden dood gefchoten; en word het houden van Bastaard of halfflagte Windhonden volftrekt verboden, by twintig Goud-guldens boete, te bekeeren als vooren.

XV.

Niemand zal zig vervorderen eenige Haazen, Patryzen of ander Wild te jaagen of te vangen tusfchen den i January en i Oétober , by poene van vyftig Goud-guldens voor ieder contraventie te verbeuren, boven het gevangen Wild, Netten, Vogels en Honden, en van het regt van te mogen jaagen, voor den tyd van twee jaaren verftoken blyven.

XVI. Word