is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach ten dienste der zeelieden, voor het jaar 1793.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verfchil des tyds tusfchen Zon en Maan. 91

Het getal dat wy het eerst gevonden hebben, namelyk hier 12 U. o' 20", of het verfchil tusfchen de regte opklimming van Zon en Maan, beiden in tyd gebragt, is het geen men doorgaands noemt Verfchil des Tyds tusfchen Zon en Maan: een verfchil dat men gebruikt om het Uur van hoog water te berekenen. Men heeft van dit verfchil byzondere Tafels gemaakt: doch die hier niet nodig zyn, vermits het verfchil des Tyds tusfchen Zon en Maan weder gevonden wordt, indien wy van het Uur des doorgangs van crc Maan door den Meridiaan weder aftrekken, 't geen wy by dat verfchil gevoegd hadden om het gemelde Uur te vinden: Dit was in dit geval byna 28'. Doorgaands ftelt men 2 minuuten voor ieder Uur, omdat men aanneemt dat de Maan dagelyks 48' later aan den Meridiaan komt, en dus ieder Uur 2' vertraagt: doch, hoe wel dit in 't algemeen zo zy, is het echter niet geheel naauwkeurig, vermits die vertraging niet beftending is, en zomtyds 63', zo als tusfchen den4 en 5 Juny van *t jaar 1788, en zomtyds maar 41' bedraagt, zo als tusfchen den 8 en 9 Mai van *t Jaar 1790, zo dat 'er daar door een feil van 15' in de 24 U. of omtrent in een Uuur kan ontftaan.

Wanneer men nu Tafels heeft, zo als hier in deeze Kolom van den Almanach, waar in de tyd van den doorgang der Maan door den Meridiaan dag voor dag aangeteekend wordt, heeft men de Tafels van het Verfchil van Tyd tusfchen Zon en Maan niet nodig: om dat deeze eeniglyk dienen om, met byvoeging van a' voor ieder Uur, den tyd van dien doorgang, en dus dien van het hoog water te vinden: