is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met [...] 1752 en eindigende met [...] 1758, bevattende het [...] voogdesschap van haare konnglyke hoogheid Anna. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*4 VADERLANDSCHE

» op het hooren leezen eens -GetafefchriftV « verleend by de Magihraat van een S ^vlTn6?!6 St^en *'de Repubhek,open! " lüe Nn^lmth0cS fe^en' ** dien en „ Hollanders, Schelmen te zamen wa-

" l?' eVU geen §eIoof aan zulke huk„ ken gaf. Met één woord, waar de Scll » pen opgebragt, ontmoet ,.doorzogt, aan.

" S?aild °f ^erbeurd verklaa'd wVden" " H?DdtJ?e.n de eigenOwegtvaardieheid " wee,dheidj Kwaad^rtigheid, Hfa en

" zTn°StïartegeVe 0nderdaanen van dee„ zen Staat. -- Niet tegenftaande alle Voor„ zorgen m Zeeland genomen, om alleen " °t!± Clge VoIkPla'»i"gen van den Staat " taaten f^en mets/rydi^ nietdeTracdP Rn f 't™de'g«gen zy alles wat V «e Roofzugt, het Geweld, en wreede » Chicane en doodlyke yverzugt mden

" ken" ik°HUlt^nken' °m h«" te d«E » ken, den Handel lastig, sevaarlvk ia

" We* ë^aagd was, dat dezelve te eene„ maal ftühondt, kwynde,en zich op het „ punt bevondt, om met dien van den seheelen Staat, voor altoos, geruinefrd

te worden." Ia zulk'efn

vereenigden de Zeeuwen, dien het anders aan geeu Engelsch ■ Gezindheid fcheen te

onfi»