is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met [...] 1752 en eindigende met [...] 1758, bevattende het [...] voogdesschap van haare konnglyke hoogheid Anna. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 425

©ntbreeken, hunne Item met de klaagende lxxxiv' en verzoekende Hollanderen. (*) boel

Hoe zeer wy ons der kortheid bevlytigd • hebben, in de opgave van 't geen den 1758. trouwloos verdrukten Handel en Zeevaard, in dit Jaar, overkwam , vult het eenige verdrietige, doch, in de zaak zelve, 011misbaare Bladzyden, en zullen wy, in een volgend Jaar, tot die bejammerenswaardige ftofïe moeten wederkeeren.

Een aantal byzondere Omftandigheden, Veelen' in deezen twist met het Engelfche Ryk,zyav^s" vervreemden veekr genegenheid van Me- "e°eeRn vrouwe de Gouvernante. Niet weinigen Haare hadden, over 't voorheen gebeurde, in de HoogMagiftraatsbeftelling te Haarlem Cf),geen hei(*« gering misnoegen opgevat,en liep dit thans nog hooger, door eene andere gebeurtenis te dier Stede, welk geval, ons nu ftaat te boeken.

De gewoone tyd van de Verandering der DeGouRegeeringe te Haarlem, met Herfstmaand vemante daar zynde, gefchiedde, volgens gewoon-verkiesc te , de Benoeming van Acht Perfoonen, $^T&ECi om 'er vier Burgemeefters uit te kiezen, te die niet * weeten Mr. justus witte Mr. jacob op het deutz, die beiden één Jaar hadden ge*^""1 diend, Mr. arend de raad, Mr. dam-^'„j!,

mas guldewagen , Mr. mattheus wil- gemeefter

lem te Haarlem.

(*) Nederl. Jaarb. 1759. bl. 14S. enz.; (t) Zie hier boven bl. 335.

Dd 5