is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige proeven en waarnemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 geneeskundige proeven

IX. HOOFDSTUK.

Hoofdpyn.

D e hoofdpyn heeft men in twee foorten verdeelt , in Cephalalgia en Cephalaea. Deze ver. deling is het eerst door aretaeus ingevoerd, wierdt vervolgens door de aanhangers van stahl aangenomen en is ook door sa u va ges gevolgd. Dan noch de langdurigheid eener ziekte, noch de verfchillende aandoening, waar mede dezelve op den lyder werkt, fchynen gefchiktegronden op te leveren, om daarop de verdeling eener ziekte te bouwen. Veel beter waare het geweest, in. dien men de aan of afwezendheid van koorts, waar van de gemelde Schryvers geene melding gemaakt hebben, doch die echter, zelfs in eene hebbelyke hoofdpyn , doorgaans eenigermaate gevonden wordt, ten grondflag genomen had: welke verdeling dan eindelyk op eene toevallige en oorfpronglyke hoofdpyn uitloopt.

De hoofdpyn is een toeval van zeer veele ziektens, waarvan fommigen het geheeie lichaam aandoen, gelyk koortfen, enz. anderen eenige byzondere deelen,gelyk by de prikkeling der eerfte wegen door eene fcherpe ftoffe, wormen, enz.

cf