Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theorie, i. Over deToepasf.der fling. op de uurzv. 123

ken, die uit eene verfameling van raderen beftaen, welke door een gewigt of veer bewogen worden, dan beftuurt de flinger de beweging der raderen, en deze herftelt aenhoudend des flingers beweging.

Ar. VI. p. 204. -— * huig. hor. ofc. p. I. O-

ver de wyze, hoe deze her/telling gejehiedt, zie men sausis mem. de l'acad. 1720. p. loi.jeoq.

r-erthoud heeft in zyne Verhandeling over de uurwei kkunde 2d. d. p. 77—91. getoerd, hoe zeer men op de nodige beweegkracht munt acht geven, en op welke wyze de zelve moet vercenigd worden.

In de werktuigkunde zullen wy over de manier, op welke de raderen by een gevoegd moeten worden, [preken.

230. Wenneet de flinger op de uurwerken toegepast, wordt, zo wordt 'er vercischt, dat de zelve met het ftaefje verknocht wordt, 't welk de beweging van de raderen ontfangt, en wcêrkeerig op de raderen werkt. Deze beweging van het ftaefje noemen de Franfchen l'ècbafipettlentt de Nederlanders den gang.

N. VI. p. 205. S. I. I 22,1. 26. D. V. J.

69. !

Wat tot de beste fvnenflelling van zodan'gen gang nodi^ 27, heft getoond berthoud l.c. f. 1. p. 128—141.—la paute traité d'borblogerie 'p. 153—211. Inzonderheid f gallet mem. de la focieté des arts a Geneve t,

I. partie 2. MA.GE.i. LX n heeft in het journ. de phyf.

t. XX. p. 377, den nieuwen en vry bewogen gang, van den fchranderen cumming uitgevonden, bejehreven.

231. Voorts wordt 'er vercischt, dat de flinger na bchooren opgehangen wordt. De gewoonte om de flingers met behulp van draden op te haDgen,

Sluiten