is toegevoegd aan je favorieten.

Dagboek van het Britsch ministerie, zedert het begin der N. Americaansche onlusten tot op den tegenwoordigen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

Dagboek van

getrokken door twee gieren , welke door honger fcheenen afgemarteld zyn ; in den

wagen zelve zaten de Lord-. N

en den Thefaurier des Konings , welke de lyst in handen kreeg van zyn Medgezel agter op ftond een lyfkncgt, die een Kroon op het hoofd had , en die de uiterste eindens van de lyst in handen had , en door zyne gebaarden fcheen te kennen te geven , dat dit reisje naar zyn zin en genoegen was.

Het volk van de flad fcheen verdeeld ; fommigen geleeken zeer in hun fchik te zyn met dien optogt , doch anderen verwagteden niet veel goeds van die reis , wilden gaarn de Ministers daar van affchrikken , en haalden daarom eenige papieren voor den dag , op welke ftond Burgerregt , Broederliefde, Verbond , &c. om die aan die. hooge reisgezellen voor oogen te houden , het welk men zeide dat een excellente remedie tegen de razcrny was , doch het had geen effect , want naauwlyks zagen de gieren , die den wagen trokken , die papieren , of zy verfloaden dezelven door hunnen razenden honger. Ee-