Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lid LEERREDE over

der waercldwijsheid, maar zoo , dat het kruis van Christus niet verijdeld worde'!

Ziet daar, wat ik volgends het Apoftolisch ge* fchrijf, ook over de Euangeliebediening onder ons, wilde zeggen, om U daar mede te verklaaren, niet alleen onzen pligt , maar ook onzen hartlijken wensch, om onder Ulieden het Euangelie te verkondigen, zoo, dat het kruis van Christus niet verijdeld worde, maar het woord des kruifes eene kracht Gods zij, als voor hun, die behouden worden.

Wel aan, M. H.! nog eenige oogenblikken voos het geen dit plegtig uur van mij nog meer vereischt.

Zijn de Godlijke oogmerken in de Euangelieprediking zoo verheven , zoo heilrijk , zoo waardig dien Oneindigen, dien Alleenwijzen ! aanbidt dan met dankzegging, M. H. 1 dat, ook U, dit Euangelie van Immanuëfs kruis verkondigd wordt. War beters kreeg toch immer de waereld, van haaren goeden Alregeerder? Al wat gij noemen kunt, is hier bij fchaduw , die verdwijnt. Eenmaal ontzinkt ons alles, als onder onze voeten, het Vaderland, de aarde zelfs, die wij bewoonen. In het ftervensüur, wat baat het al? In 'swaerelds ongften nood flaat de vlam in alles, en geheel de waereld gaat voorbij. Waar bergen wij ons , al hadden wij, door wijsheid en door handel, geheel de waereld gewonnen? Wat dan, zo onze verzoening sietGod niet getroffen zij, noch ons verftand en hart

be-

Sluiten