is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44©

duitsche hoogmoed.

gen , maakt hen minder onderhevig, om met geweld tot befluiten gedreeven te worden , dan veelen der geenen , die op de radheid en verhevenheid hunner raadilagen

roemen. Goedgunftigheid en Vriende-

lykheid , Opr;gtheid , Befcheidenheid en Herbergzaamheid kan men hun geenszins

ontzeggen. Van alle Volken ftaan de

Duitfche Grooten het ftyfst op hunne hooge Geboorte , en verlangen meestal, om ze nog met eenige Eertitels te vermeerderen. Sommigen zyn 'er dermaate op verzot, dat zy , die niet kunnende verkrygen door verdienden , gereed zyn om dezelven ten duua ren pryze te koepen ; en de Vorften zyn niet huiverig, om ze voor geld te fchenken. Waarin wordt al niet handel gedreeven ! . Niets drong den Brandenburgfchen Keurvorst frederik Merker aan , zegt men , om den naam van Koning van Pruisfen te verkrygen , dan de weigering van eenen armitoel , toen hy een mondgefprek .met willem den III, Koning van Engeland , hieldt, 'Er is zelfs eene Abtdy van Monniken, waarin men niemant aanneemt, ten zy hy van edelen bloede is. Ook heeft niets de Ridder - Orden zo vermeerderd , dan toen men zag, welk een vermaak voornaame Heeren in die tekens van ingebeelde grootheid vonden , en tot welken geringen prys de Vor-

Men