Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUO.

een herder.

ö Zoete hoop! hoe ftreelt gy myn gedachten 5 Ik zal 't beloofde Kind haast zien.

de oude herder.

Konde ik wel ooit die groote gunst verwachten Dat ik het zélf zou hulde biên ?

te s aa me n.

Ons lot gaat ieders lot te boven.

Wy zullen dan de Godheid looven,

Terwyl zy, in het vleesch, op de aard", Zich aan den fterfling openbaart.

ö Zoete hoop, enz.

verscheiden herders.

o Menfchenliefde zonder gade! Wat onuitfpreekbre heilgenade!

Hing ons dit lot thans boven 't hoofd, En wilde 't ons deeze eer vergunnen! Drie herders, by afmsfding.

Had ik, had ik dit ooit geloofd!

anderen.

Wie had dit ooit begrypen kunnen?

9

r Es.-

A 5

TE BETHLEHEM.

Sluiten