Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDEN TEMP* L. è£

balie, het welk, uit de gevangenis van la Force, tot na den Tempel gefleept was, in den toren te brengen; dat de Municipalen , na hun worftelen tegen dit gepeu* pel, voor het zelve hadden gefpannen, als een flagboom, een drie kleurig lint, vastgemaakt dwars in de groote of voor» naamfte poort; dat zij te vergeefs de hulp van de gemeente van Parys, van den Generaal Santerre, en van de Nationale Vergadering hadden ingeroepen , om oog- i merken te verhinderen, die men geenszins ontveinsde; en dat het, geduurende zes uuren, onzeker was geweest, of de koninglijke familie niet vermoord zou worden. In de daad, de zamenzwering vermocht noch alles niet: de hoofden, fchoon eensgezind omtrent des Konings moord, waren het noch niet omtrent de middelen om denzelven uittevoeren, en de Vergadering verlangde misfchien, dat andere handen, dan de hare, het werktuig der zaamgezworenen wierden. Eene omftandigheid, die wel opmerking verdient, is, dat de Municipaal, na dat hij zijn verhaal geëindigd had, mij vijf e»

Sluiten