Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïïoe! zonde ik dan de gaê vaft Hllverdink vergeter)»

Dïs efene Elvire aan ons vertoonde ? Neen > geenszins l rk Dank haar, en Knollenian, die grootser) zich 'heeft gek wetc;

Als hoofdman van de wacht van een' verdrukten ptïils. — Wie, in zyn' kring, verdient met recht ïe zyn verbeven,

Ontwyfelbaar verdient een Gisfer zulks; gewis! Hy, die, zichze'iv' ten roem, ons blyken heeft gegeven»

ïa een* Polonïus, wat kunst hem eigen is. Wie twyfclt, zo hem wierd een hoofdrol opgedragen,

Waarin men 't loos verraad moest werken zien, of -Aan 't onpartydig oor des kunstvrinds zou behagen.,?

Voor nry, tk twyfeï niet of hy voldeed aan my. — En gy, van Maerle, die, door uwe kunstbetooning >

Gcwislyk achting wont, voor 't minst my hebt geftfeddf Gy hebt, als boezemvrind van uw' vervolgden koning,

Voortre%k, in myn oog, Norcestes afgabeeld *

Sluiten