is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche blyspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rg? DE PARTYZUGT.

DERTIENDE TOONEEL.

BASTIAAN, JOACHIM, MAGDALENA , E D U A R D, 13 A R B A R A, F K EDERIK, ZEVEN KLEERMAAKERSKNEGTS, .VYF LYNDRAAIERS.

MAGDALENA, knielende. .

Frederik ! Ik heb u beleedigd ! Vergeef het

my ! Ik heb my zelf ongelukkig misleid.

FREDERIK.

Rys op, waardfte Magdalena! Ik ben ver-

byfterd door het geen ik hoor en zie ! Ik be-

gryp van het een zo min als van het ander!

MAGDALENA. ' Men bad my berigt, dat een zekere Frederik, die zig voor myn Vryer uitgaf, een fnoodc Bedrieger , cm eervergeeten fchurk was, die reeds twee

Vrouwen getrouwd had! Een andere brief

waarichuuwde my insgelyks voor een Vryer, die tweemaal gegeesfeld en gebrandmerkt, en uit het Rasphuis gebrooken was ! — Ik dagt dat gy die Vryer waart! — En ■

• " hem