Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brieven. n

vierde briev. joseph de l— aan israël c...»

Rotterdam, 20. Julij I7?4»

WAARDE TRIEND!

Jfk heb in verfcheidene jaren geen omftandigheid gekend, die mij mijn druk zo zeer verzagtte en voor een poos mijn kwellingen vergeeten deed, als de ontvangst van uwen briev. Alle akelige gedachten gingen in mijn gefolterd gemoed om, zints mij die woorden op den fteiger , bij het inftappen van de fchuit, ontvielen, en ik mijn briev gefchreevea heb. De haat van mijn geheel geflacht, de woede van de gantfche Joodfche Natie tegen mij, de vervloekende verbanning, zo niet erger, vreesde mijn beroerde geest, en in elk mijner buuren en bloedverwanten, die mij 'ïnaar eenigfints koel bejegende, fpelde ik mij reeds eén vijand, wien het geval bekend was,

' en die mijn ondergang berokkende. O!

b 4 *10c

Sluiten