is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling IX. CULTUURTECHNISCHE AANGELEGENHEDEN ................ 7 081 300 Paragraaf 3. Herverkaveling Walcheren ...... 7 081 300 425 Personeelsuitgaven................ 191500 426 Algemene uitgaven................ 83 800 427 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 60 000 428 Geldelijke regelingen............... 65 000 429 Uitgaven in verband met tijdelijke exploitatie van gronden over 1952 en afgesloten dienstjaren......... 30 000 430 Kosten verband houdend met de drinkwatervoorziening voor het vee................... 300 000 431 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing..................... 1000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 432 Aanschaffing van goederen welke in al of niet bewerkte vorm werden verkocht over 1952 en vorige dienstjaren ................ƒ 1 000 000 waarvan komt ten laste van artikel 434 1 000 000 - Nihil 433 Overige uitgaven................. 10 000 434 Uitvoering van werken.............. 6 000 000 435 Vergoeding voor door derden verrichte werkzaamheden over 1952 en afgesloten dienstjaren......... 340 000 Onderafdeling X. BOSWEZEN.......... Memorie Paragraaf 2. Staatsbosheer ............ Memorie 436 Hcrbebossingskosten over 1952 en afgesloten dienstjaren Memorie 437 Uitgaven in verband met het herstel landschapsschoon . Memorie Onderafdeling XIV. HERSTEL VAN DE LANDBOUW ..................... 638 300 Paragraaf 1. Rijksdienst voor Landbouwherstel . . . 638 300 438 Personeelsuitgaven....... ...ƒ 611100 waarvan komt ten laste van de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden 220 500 - 390 600 439 Algemene uitgaven..........ƒ 167 000 waarvan komt ten laste van derden . . 13 600 - 153 400 440 Representatiekosten................ 100 441 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 200