is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blads. Advocaten. Notarissen 62 Posterijen. Zegel- Registratie- en Successie- Regten. Directe Belasting, enz. Controleur. 63 Collegie van Zetters Rijks Schatters. Ïcgen-Schatters .... 64 Ontvanger der Directe Belastingen. ... Idem der In- en Uitgaande Regten , enz, . . Commiezen. Ijkwezen 65 Verzekerings-Maatschappijen 67 Begrafenisfondsen , enz 76 Maatschappijen en Bussen 79 Heerlijkheden, eigendom der Gemeente. . . 86 Hof van Delft, Hoog- en Woudharnasch. . Vrijenban en Biesland .87 Gewapende Dienst. Dienstdoende Schutterij , 88 Schuttersraad .... ... 90 Militaire Magt. Garnizoen. Eerste Regement Yesting-Artillerie 91 Corps Ingenieurs 93 Geneeskundige Dienst. Garnizoens Infirmerie Regement Grenadiers en Jagers, 4de Batt. . 94 Gedet. Officieren bij den Geweerwinkel . . 95 Militaire Inrigtingen. ’s Rijks Artillerie Stapelen Constructie-Magazijnen 96 Geëmployeerden der Werkplaatsen ... 98 Inspectie der Draagbare Wapenen. . . .100 ’s Rijks Magazijnen van Militaire Uitrusting . 101 Vertrek der Posten 102 Het Varen der Trek- en Marktschuiten . . .104 Vertrek en Ligplaats der Dorps-Marktschuiten . 109 Idem der Voetbeden naar omliggende Dorpen. 112 Idem der Beurtschepen . 115 Spoorwegdienst 118 Diligences 121