is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdperken voor het Jaar 1853.

Sedert jareru Juliaansche periode 6566 Schepping der wereld , volg. de gewone tijdreken. 5896 Schepp. der wereld , volg. de Joodsche tijdreken. 5614 Zondvloed 4184 Ophouw van Rome 2606 Geboorte van Christus • 1853 Beginselen tot het bouwen va n Delft, inhetjaar 48, door den Romein Domitius Corbulo. . . 1805 Tnrksche Hegira, beginnende 3 October 1853. . 1270 Verheffing van Delft tot eene stad, door Covert, Hertog van Lotharingen enz 782 Stichting der St. Hypolitus of Oude Kerk. . . 613 Belegering van Delft door Hertog Jllbrecht van Bei] eren 49*5 Stichting der St. ürsula of Nieuwe Kerk. . . 472 Uitvinding der Boekdrukkunst 130 Ontdekking van Amerika 365 Voltooijing van den Toren der Nieuwe Kerk. . 357 Brand van Delft, waardoor het grootste gedeelte der stad verwoest werd 317 Overgang van Delft tot de Stalen, en vestiging van Prins lUillem I inde stad 281 Unie van Utrecht • • • • 2~1 Invoering der Gregoriaansche of nieuwe stijl. . 271 Vermoording van Prins TUillem Ite Delft. . 269 Vollóoijing van het Praalgraf van Prins I. 232 Brand van het Stadhuis 229 Opbouwing van het nieuwe Stadhuis 227 Dood van Hugo de Groot. . 208 Dood van Prins Frederik Hendrik 206 Vrede van Munster v 205 Ramp van Delft, door het springen vaneen kruidmagazijn 199 Opbouwing der Roomsch-Katholijke Kerk bezijden de Markt 120 Stichting der Luthersche Kerk 89 Vestiging van het Koningrijk der Nederlanden. 40 Opbouwing der Roomsch-Katholijke Kerk op de Voorstraat 1' Oprigting der Koninklijke Akademie 11 Opbouwing der Armenkerk 0