is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaring van den Maan-Almanak en van de Teekens en Woordverkortingen.

OVER HET OP- EN ONEER GAAN EER MAAN. Achter eiken dag der maand wordt, op het einde van den regel, het op- of ondergaan van de Maan gevonden, wanneer namelijk op dien dag dit verschijnsel inden nacht, dat is, van den ondergang der Zon tot haren opgang, invalt. Yan de Nieuwe tot de Volle Maan gaat de Maan des nachts onder, en komt van de Volle tot de Nieuwe Maan des nachts op. Op de dagen dat de Maan Nieuw of vol is, wordt noch de ondergang noch de opgang aangegeven, om dat in het eerste geval de Maan met de Zon te gelijk op- en ondergaat, en, in het tweede geval, de Maan ten tijde van de Zons ondergang opgaat. Voor de overige dagen heteekenen de getallen van achteren de uren en minuten van de Maans op- of ondergang. Bij voorbeeld: den 7 Januarij staat 6- 3 dat is: de Maan zal des morg. opgaan ten 6 ure 3 minuten. Desgelijks staat den 11 Januarij 7-37, dat is: de Maan zal des avonds ondergaan ten 7 ure 37 minuten. TEEKENS EN WOOREVERKORTINGEN. Eene tl heteekent jaarmarkt pa. p. paardenmarkt; be. b. beestenmarkt; de verkortwoorden zijn : ke. kermis , le. leermarkt, 10. lootdag, sch. schapenraarkt, la. laramerenmarkt, var. varkenmarkt, ka. kaasmarkt, za, zaadmarkt, vl. vlasmarkt, zui. zuivelmarkt, hui, huidenmarkt, vrij. vrijmarkt, dank. dankdag, bid. biddag. Militaire Willemsorde. Orde van den Ned. Leeuw. Orde van de Eikenkroon. Q Citadel Medaille, tg] Metalen Kruis. J.M. Java Medaille. E.S. Eere Sabel. K. Kommandeur. * Met de Ster. B. M. Bronzen Medaille. (G. B.) Gewapende Dienst. (15) enz. Jarige Gesp.