is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zons- en Maansverduisteringen en Hemelverschijnselen.

In dit jaar zullen geene andere dan twee zonsverduisteringen plaats hebben en geene van deze verduisteringen zal in onze gewesten zigtbaar zijn. I)e maan zal in dit jaar niet verduisterd worden. I°. De eerste der twee genoemde zonsverduisteringen zal plaats hebben inden nacht tusschen den sden en den 6den Mei. Het begin der verduistering op de aarde zal plaats hebben ‘den sden Mei, des avonds te 9 ure 48 min. Het midden den 6den Mei, des morgens te 0 ure 36 min. Het einde den 6den Mei, des morgens te 3 ure 23 min. Deze verduistering zal zigtbaar zijn in het zuidoostelijk deel van Asie, in het noordelijk deel van Australië en in het westelijk deel van Noord-Amerika, Op sommige plaatsen zal deze verduistering ringvormig en op andere plaatsen zal zij totaal zijn. 2°. De tweede der gepoemde zonsverduisteringen zal plaats hebben inden namiddag van den 30sten October. Het begin op de aarde te 0 ure 51 min. Het midden te 3 ure 20 min. Het einde te 5 ure 50 min. Deze verduistering zal zigtbaar zijn in het zuidelijk en in het middelste deel van Amerika , en in het zuidwestelijk deel van Afrika. Aan sommige plaatsen der aarde zal deze verduistering zich ringvormig vertoonen. De planeet Yenus is , vau het begin des jaars tot inde maand Junij, morgenster. Inde maand November zal zy zich weder als avondster beginnen te vertoonen. De planeet Mars zal zich van het midden der maand Julij tot het einde des jaars, vóór middernacht, aan den hemel vertoonen. De planeet Jupiter is , van het midden der maand Maart tot het einde van September, des avonds aan den hemel zigtbaar. De planeet Saturnus is des avonds aan den hemel zigtbaar, van het midden der maand Januarij tot het begin der maand September.