is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 9, 1937, no 10, 01-10-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9e Jaargang

OCTOBER 1937

No. 10

Maandblad van de

NED. IND. VER. VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

Doel: Het verkrijgen van actief en passief kiesrecht voor de vrouwelijke ingezetenen van Nederl.-Indië naar denzelfden maatstaf als voor mannelijke wordt aangelegd, en de wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van de vrouw met den man.

„KENANGA" BATAVIA-C.

Het Lidmaatschap der Vereeniging bedraagt f5. — per jaar.