is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

salaire, 1 au contrat de travail, 5 fois on comptait d'autres contestations; en septembre 1911 une grève de solidarité a commencé.

Au mois de septembre 1911 aucun lock-out n'a commencé.')

Grèves et lock-outs terminés au mois de septembre 1911. Au mois de septembre 1911, 16 grèves se sont terminées: 1 avait commencé en décembre 1910, 1 en mai, 1 en juillet, 1 en aoüt et 12 en septembre 1911.

Une grève a duré 255 jours, une 96 jours, une 62 jours, une + 8 jours, une 7 jours, une + 5 jours, deux 4 jours, trois + 3 jours, une 1 jour et demi et deux 1 jour. La durée de deux conflits est encore inconnue.

Le résultat est connu pour les 16 grèves: 2 grèves ont fini par une réussite; dans 7 conflits il y a eu transaction et 6 grèves ont fini par échec. Une grève de solidarité a pris fin par la solution de la grève principale.

Le mode de règlement est connu pour 10 grèves (la grève de solidarité non comprise): 2 conflits ont fini par des négociations directes entre le patron et ses ouvriers, 4 par des négociations entre les parties, 1'une des deux ou les deux parties représentées par des syndicats, 1 sans négociation par 1'échec des ouvriers, 2 par 1'embauchage d'autres ouvriers et 1 par 1'embauchage d'autres ouvriers et par un autre mode de règlement.

Au mois de septembre 1911 aucun lock-out n'a pris fin.

Oprichting en opheffing van vakorganisaties.

(Création et dissolution de syndicats patronaux et de syndicats ouvriers.)

Arnhem (B). 2) De Metaalbewerkers-Vereeniging „St. Eloy" werd opgeheven.

Leeuwarden (K). Opgericht werd een Vereeniging van Slagersgezellen, met aanvankelijk 34 leden.

Overige mededeelingen van sociaaI=economischen aard.

(Autres renseignements d'un caractère social-économique.)

Maandelijksche mededeelingen.

(Communications mensuelles.)

Bevolking. Hieronder volgen de voorloopige opgaven betreffende de geboorten, huwelijken en sterfte over de maand September 1911; ter vergelijking zijn tevens opgenomen de cijfers voor de overeenkomstige maand van 1910.

Sept 1911. Sept 1910.

Aantal levend aangegevenen op 1000 inwoners. . . 28,01 28,52 „ levenloos „ „ 1000 geborenen . . 35,72 34,22

„ huwelijken op 1000 inwoners 6,24 6,72

„ overledenen „ 1 000 „ 17,60 11,63

„ „ ben. 1 jaar op 1 000 levend aangeg. 283,08 115,97

Uit deze cijfers blijkt, dat in de verhouding tusschen het aantal levend aangegevenen en het bevolkingscijfer in de maand September jl. — in vergelijking met de overeenkomstige maand van het vorige jaar — eene vermindering, en ten aanzien van de verhouding tusschen het aantal levenloos aangegevenen en het aantal geborenen eene vermeerdering valt waar te nemen. De verhoudingscijfers van de huwelijken vertoonden in September 1911 eene daling vergeleken met dezelfde maand van het vorige jaar. Het sterftecijfer was in de maand September 1911 ongunstiger dan in September 1910, terwijl ook het percentage betreffende het aantal overledenen beneden 1 jaar op 1 000 levend aangegevenen in September j.1. veel ongunstiger was dan in September 1910.

1) Contre 1 en septembre 1910, 1 en septembre 1909, 0 en septembre 1908, 2 en septembre 1907, 1 en septembre 1906, 1.- en septembre pendant la période 1906—1910 (chiffre moyen), 1,2 en septembre pendant la période 1901 — 1905 (chiffre moyen) et 0 en aoüt 1911.

2) Voor de verklaring dezer letters, waarmede de bronnen worden aangeduid, zij verwezen naar bladz. 621.